Genom Skatteverkets Ögon

Genom skatteverkets ögon ses krypto som digitala tillgångar och behandlas inom samma ramar under lagen som fysiska tillgångar, inte som valutor. Därför förväntas man att deklarera kapitalvinstskatt på sina vinster och kan därmed även få avdrag på sina förluster. På skatteverkets hemsida kan ni hitta mer information här. Vid avyttring av digitala tillgång deklarerar man under den övriga delen av den här blanketten.


VIKTIGT!

Lagarna är osäkra kring ifall vi är skyldiga att deklarera vid  avyttring av krypto till en annan krypto, då man, enligt skatteverkets hemsida,  är skyldiga att deklarera en avyttring om det sker till en vara, tjänst eller utländsk valuta, och kryptovalutor faller inte inom den kategorin. För er som vill vara på säkra sidan och deklarera även krypto-till-krypto-transaktioner, ska vi förklara hur man ska tänka i nästa paragraf. Det viktiga är att i deklarationen även förklara för skatteverket hur man tänkte och varför. Då får man en chans att rätta sig i efterhand ifall man har gjort fel.

Om du går från SEK –> ETH –> ERC-20 Token, räknas det sista steget som en avyttring. Då räknar du det genomsnittliga anskaffningspriset och drar av det från försäljningspriset och betalar 30% skatt på vinsten. Tänk på att avgifterna för att köpa krypto räknas in i anskaffningsvärdet. I de flesta fall när man går från SEK –> ETH –> ERC -20 Token gör man en förlust på grund av avgifter och spread i marknaden. Då deklarerar man förlusten och får dra av 70%. Skatteverket ger det här exemplet:

Eva genomför ett antal olika köp och försäljningar av bitcoin enligt följande:

Eva köper 10 bitcoin för 10 000 kr och köper sedan ytterligare 10 bitcoin för 50 000 kr. Sammanlagt har hon köpt 20 bitcoin för 60 000 kr och varje bitcoin har därmed ett genomsnittligt omkostnadsbelopp med 3 000 kr (60 000 kr/20).

Eva säljer 15 bitcoin för 60 000 kr och omkostnadsbeloppet är 45 000 (15 x 3 000 kr). Vinsten blir därmed 15 000 kr (60 000 – 45 000). Kvarvarande omkostnadsbelopp för 5 bitcoin är 15 000 kr.

Eva köper ytterligare 5 bitcoin för 25 000 kr. Summa omkostnadsbelopp är nu 40 000 kr för 10 bitcoin, vilket medför ett nytt genomsnittligt omkostnadsbelopp med 4 000 kr för varje bitcoin.

Eva köper varor på internet för 2 000 kr och betalar med 0,345 bitcoin. Eva avyttrar därmed 0,345 bitcoin för 2 000 kr. Omkostnadsbeloppet är 1 380 kr (0,345 x 4 000 kr) och kapitalvinsten är därmed 620 kr (2 000 – 1 380).

Eva säljer 5 bitcoin för 15 000 kr. Genomsnittligt omkostnadsbelopp är fortfarande 4 000 kr per bitcoin. Det leder till en kapitalförlust med 5 000 kr (15 000 – 20 000), som får dras av med 3 500 kr (70 % x 5 000).


För att bättre hålla koll på dina köp och sälj kan du ta hjälp av den här blanketten.

  • I ruta 1 skriver du den digitala tillgångens förkortning. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) osv.
  • I ruta 2 skriver du datumet av händelsen.
  • I ruta 3 skriver du ”Köp/Sälj”.
  • I ruta 4 skriver du ifall ni köpt; ex (+0,4 BTC) eller sålt; ex (-0,2 BTC).
  • I ruta 5 skriver du hur många ni sammanlagt har efter köpet/avyttrandet.
  • I ruta 6 skriver du hur mycket du betalade för de tillgångarna du köpte i ruta 4, eller hur mycket du fick för dem ifall du sålde.
  • I ruta 7 skriver du det sammanlagda värdet som du har handlat BTC för. I första raden vid ditt första köp fyller du i samma siffra i ruta 6 och 7. I andra raden vid ett andra köp adderas första radens ruta 6 med andra radens ruta 6 och skrivs in i ruta 7. Vid en avyttring subtraheras istället första radens ruta 6 med andra radens ruta 6.
  • I ruta 8 dividerar du värdet av ruta 7 med hur många BTC du har angett i ruta 5.

Vid en vinst betalar man vanlig vinstskatt på 30%. Du räknar varje avyttring för sig och sedan lägger du ihop eventuella vinster samt förluster. Det är själva nettot av hela årets avyttringar som du betalar 30% i skatt på om det är en vinst. Tyvärr kan man inte använda schablonmetoden för tillfället när det gäller kryptotillgångar.
De som inte är intresserade av att hålla sina krypto i egna händer, utan bara vill vara exponerade mot Bitcoin, eller Ethereums prisutveckling, kan köpa certifikaten genom Avanza eller Nordnet. Under en ISK betalar man då 0% skatt vid avyttring.

Lycka till med deklarationen!
Hör av dig ifall något var oklart.

support@kryptokonsult.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *