Kryptokonsult – Vem är jag?

Mitt namn är Arsha. Min resa började under 2015 när jag intresserade mig för långsiktigt pensionssparande. Med min naturliga dragning till att fördjupa mig i de ämnen jag berörs av började jag studera penningpolitik och vår monetära historia, bland annat på Lunds Universitet. Desto mer jag förstod desto mer rädd blev jag över utvecklingen av vårt finansiella system, framförallt över det senaste årtiondet. Centralbankernas experimenterande med låga räntor och pengatryckande har skapat många orosmoment för de som observerar spektaklet. Många förespråkar guld och silver som försäkring mot denna politik och idag förespråkar även många ett alternativ i form av kryptovalutor.

Det var sommaren 2016 som jag började förstå vad Bitcoin verkligen var för någonting efter att ha avskedat idén av en “ny digital valuta”. Bitcoin och kryptovalutorna är mycket mer än så! I min föreläsning går jag genom vad det var jag förstod som fick mig att bli fullständigt tagen och väldigt hoppfull över vår framtid på denna planet.