Kryptokonsult – Vem är jag?

Citibanks analytiker rapporterade att de förutspår att bitcoin kommer öka i värde med hela 2000% från November 2020. Från samma period förutspådde Guggenheim investments, som förvaltar 230 miljarder dollar, att bitcoin ska öka med 3000%. Business-intelligence företaget Microstrategy väljer att köpa bitcoin med hela sin kassa på över $500 000 000. Det 182 år gamla livsförsäkringsbolaget MassMutual köper bitcoin för $100 000 000 och många fler företag och institutioner ackumulerar den digitala valutan. Vad är det som händer och varför tänker de att detta är ett bra beslut?

Mitt namn är Arsha. Jag är en av få i skandinavien som aktivt studerar förändringen i bitcoinvärlden och har i åtta år studerat monetär historia, företagsekonomi och nationalekonomi, på bland annat Lunds Universitet.  De senaste 5 åren har jag aktivt studerat och följt utvecklingen av bitcoin. Jag vet precis varför dessa ekonomiska jättar väljer att köpa bitcoin.

I min föreläsning svarar jag på vad bitcoin är, hur det fungerar och varför den har potentialen att bli en monetär världsstandard. Jag svarar på de vanligaste invändningarna som bitcoin från, bland annat att:

  • bitcoin används för kriminella syften
  • bitcoin slukar enorma mängder energi och är miljöfarligt
  • bitcoin kommer att ersättas av konkurrent
  • bitcoin har misslyckats som betalningsmedel