Back to Basics – Vad är pengar?

Vad definierar pengar?
Hur kom vi på att använda det?
Vem bestämmer vad som är pengar?
Hur får pengar sitt värde?


Dessa frågor var inte vanliga att ställa innan Bitcoin-fenomenet. Men idag har Bitcoin ifrågasatt våra mest grundläggande antaganden om pengar och många människor dyker djupare för att bättre förstå vad det är som händer.

Låt oss börja längre bak i tiden då pengar som vi känner till det inte hade uppfunnits.

Människan har förmodligen aldrig levt i en byteshandelsekonomi i någon större utsträckning, men för att förstå signifikansen av pengar ska vi använda det som ett exempel. En fiskare har oftast mer fisk än han behöver och likaså har hönsägaren fler ägg än vad han behöver. Då går dessa personer till en marknadsplats med förhoppningen om att hitta någon som vill ha just den varan man har tillgänglig och dessutom att personen i fråga hade en vara som man själv skulle vilja byta sig till. Som vi märker kan det bli väldigt svårt att kapitalisera på sin vara i dessa omständigheter. Resultatet blir ett mycket ineffektivt system där mycket ekonomisk energi är låst på grund av svårigheten att förflytta den. Den fria marknaden har genom historian alltid hittat en lösning på detta genom att komma överens om en bytesvara, som är eftertraktad av alla, med vilket man kunde förvara sin ekonomiska energi genom för att på ett senare tillfälle kunna byta till sig riktigt värde, fiskar och ägg. Marknaden har provat allt från olika sorters snäckor, stenar, metaller, vätskor och mycket mer.


Det finns ett antal karaktärsdrag som gör en bytesvara till en bra sorts pengar:

  • Mycket värde inom liten vikt (vatten kan användas som pengar då det är eftertraktat av alla, men det blir väldigt tungt att bära runt på då det inte är särskilt värdefullt relativt till andra varor)
  • Har en ekonomisk enhet (så att man enkelt kan summera och dela upp den)
  • Håller länge (ruttnar inte, slits inte enkelt)
  • Accepterat som ett handelsmedium av marknaden (alla har förtroende att de kan byta till sig varor med pengarna)
  • Det finns en begränsad tillgång av varan

Ädelmetaller, framförallt guld och silver, har varit betraktat som pengar i flera tusen år. När man tittar närmare på deras karaktärsdrag kan man förstå varför de fungerar bra som pengar. De är enkla att smälta och forma, de slits inte enkelt och förtvinar inte bort. De är begränsade i sin tillgång och nya pengar träder in i marknaden i en relativt förutsägbar grad genom gruvverksamhet. Det finns dock ett känt fall från 1600-talets Spanien där upptäcktsresare hade med sig enorma mängder silver från sin färd till Karibien. Detta orsakade stark inflation och chockade ekonomin, vilket resulterade i att alla varor blev mycket dyrare relativt till silvret.

Det mystiska med guld och silver är att ingen särskild individ eller grupp av individer har bestämt att de bör eller måste användas som pengar. Den fria marknaden har alltid återvänt till guld och silver efter att regeringar och bankväsenden genom tiderna har provat andra alternativ och gång efter gång misslyckats.


I nästa inlägg ska vi gå genom evolutionen av pengar under 1900-talets övergång från valutor backade av en guldreserv till dagens valutor som är backade av marknadens förtroende för centralbankerna. Sedan går vi vidare till varför kryptovalutor har en tydligt plats i vår framtid som konsekvens av de senaste årtiondens penningpolitik.

Mvh
Kryptokonsult

Hur allt började

Digitala valutor och kryptografiskt integritetsskyddande teknologi har länge varit ett intresse för ett community på nätet som kallas för Cypherpunks. Länge har de försökt klura ut hur man skulle kunna skapa en digital valuta som baseras på ett P2P (peer-to-peer)-nätverk, ett nätverk utan mellanhänder där den ena parten kommunicerar direkt med den andra i en säkrad miljö. Det var först under kulmen av den senaste finanskrisen som en person eller en grupp människor vid pseudonymet Satoshi Nakamoto publicerade ett niosidor långt papper för Cypherpunk samhället om hur han hade löst problemet. Läs Satoshi Nakamotos whitepaper här.

Problemet han löste med bitcoin-protokollet var det klassiska “double-spending”-problemet som pekar på det fenomen att en digital valuta måste bestå av digitala filer som i sådana fall kan bli kopierade eller förfalskade. För första gången någonsin hade en digital valuta skapats där den varken kunde bli kopierad eller förfalskad genom sin konsensusmekanism, POW – Proof of Work.

Januari 2019 körde Nakamoto den första versionen av mjukvaran och det första blocket, det så kallade “genesis”-blocket, skapades för bitcoins blockchain. Sedan dess har koden förändrats för den originella kedjan och även de flesta alternativa kryptovalutor, såsom Litecoin, Dash, Monero, Bitcoin Cash, och många fler, har skapats utifrån Bitcoins öppna källkod.

Än idag vet ingen vem eller vilka Satoshi Nakamoto var. Han har förmodligen många bra anledningar till att fortsätta hålla sig anonym då blockchainrevolutionen ifrågasätter de mäktigaste institutionerna någonsin att existera i mänskliga historia.

I inläggen framöver ska vi dyka ännu djupare för att förstå varför kryptovalutorna kan vara här för att stanna utifrån ett historiskt perspektiv på vårt monetära system.

Mvh
Kryptokonsult