Köpvillkor

Orden “fysisk tjänst” avser de tjänster där Kryptokonsult kommer i personligt möte med kunden.


Leveransvillkor

Vid köp av “Startpaketet” ska Kunden ha tillgång till produkten direkt via hemsidan och även i nedladdningsbar form.

Vid köp av fysisk tjänst ansvarar Kryptokonsult för att leverera vid det datum som köparen och säljaren kommit överens om. Om Kryptokonsult inte kan fullfölja tjänsten har Kunden rätt till pengarna tillbaka om en betalning har skett i ett tidigare skede och Kunden inte väljer att boka om.


Betalningsvillkor

Kunden debiteras vid med angivet fast pris vid köp av “Startpaketet”.

Vid köp fysisk tjänst ansvarar Kunden för att vara betalningsskyldig 15 dagar efter att tjänsten har genomförts.

Betalningar kan ske genom Swish, fakturabetalning eller PayPal.

Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift på 40,00 kr. Även en dröjsmålsränta om 15,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.


Returpolicy

Vid köp av “Startpaketet” har Kunden ångerrätt i upp till 30 dagar.

Vid köp av fysisk tjänst har Kunden rätt att ställa in tjänsten minst 48h innan planerad träff. Om Kunden misslyckas med att ställa in under angiven tidsperiod har Kryptokonsult rätt till att debitera Kunden med 40% av tjänstens värde. Kunden är i detta fall betalningsskyldig enligt “Betalningsvillkor”.


Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till webbplatsen är Kryptokonsult. Privatperson som är besökare eller Kund har rätt till att begära information om de personuppgifter som tillhör dem och behandlas av Kryptokonsult, samt vid behov begära rättelse av uppgift. Sådan begäran framställs skriftligen till Kryptokonsult via arsha@kryptokonsult.se. Denna begäran ska innehålla uppgifter om avsändarens namn, personnummer, adress och vara undertecknad. Förfrågan märks med “Personuppgifter”.


Ansvarsfriskrivning

Kryptokonsult tar inte ansvar över individers beslut till följd av tillhandahållande av information genom “Startpaketet” eller fysisk tjänst. Investeringar som påstås vara till följd av tillhandahållande av information genom Kryptokonsult sker på Kundens egen risk.