Genom Skatteverkets Ögon

Genom skatteverkets ögon ses kryptovalutor som digitala tillgångar och behandlas inom samma ramar under lagen som kapitaltillgångar, inte som valutor. Därför förväntas man att deklarera kapitalvinstskatt på sina vinster och kan därmed även få avdrag på sina förluster. På skatteverkets hemsida kan ni hitta mer information här. Vid avyttring av digitala tillgång deklarerar man under den övriga delen av den här blanketten.


VIKTIGT!

Skatteskyldigheten vid växling mellan olika kryptovalutor i ett exempel från skatteverket:

Samira bedriver inte någon näringsverksamhet och har som privatperson investerat i bitcoin. Hon har sedan växlat sina bitcoin till litecoin. Växling från en virtuell valuta till en annan medför att hon ska göra en kapitalvinstberäkning. Samira har tidigare köpt 10 bitcoin för 10 000 kronor och hon växlar in dessa mot litecoins. Hennes omkostnadsbelopp för de bitcoin som hon växlade in blir därmed 10 000 kronor. Försäljningspriset blir värdet i svenska kronor av de litecoin som Samira fick vid växlingstillfället. Detta ska Samira redovisa i inkomstslaget kapital på bilaga K4, avsnitt D.

Om du går från SEK –> ETH –> ERC-20 Token, räknas det sista steget som en avyttring. Då räknar du det genomsnittliga anskaffningspriset och drar av det från försäljningspriset och betalar 30% skatt på vinsten. Man kan för enkelhetens skull räkna nettovinsten för ett år och sedan betala skatt på det. Tänk på att transaktionsavgifterna för att köpa och byta kryptovalutor räknas in i anskaffningsvärdet. I de flesta fall när man går från SEK –> ETH –> ERC-20 Token gör man en förlust på grund av avgifter och spread i marknaden. Då deklarerar man förlusten och får dra av 70%. Skatteverket ger det här exemplet:

Eva genomför ett antal olika köp och försäljningar av bitcoin enligt följande:

Eva köper 10 bitcoin för 10 000 kr och köper sedan ytterligare 10 bitcoin för 50 000 kr. Sammanlagt har hon köpt 20 bitcoin för 60 000 kr och varje bitcoin har därmed ett genomsnittligt omkostnadsbelopp med 3 000 kr (60 000 kr/20).

Eva säljer 15 bitcoin för 60 000 kr och omkostnadsbeloppet är 45 000 (15 x 3 000 kr). Vinsten blir därmed 15 000 kr (60 000 – 45 000). Kvarvarande omkostnadsbelopp för 5 bitcoin är 15 000 kr.

Eva köper ytterligare 5 bitcoin för 25 000 kr. Summa omkostnadsbelopp är nu 40 000 kr för 10 bitcoin, vilket medför ett nytt genomsnittligt omkostnadsbelopp med 4 000 kr för varje bitcoin.

Eva köper varor på internet för 2 000 kr och betalar med 0,345 bitcoin. Eva avyttrar därmed 0,345 bitcoin för 2 000 kr. Omkostnadsbeloppet är 1 380 kr (0,345 x 4 000 kr) och kapitalvinsten är därmed 620 kr (2 000 – 1 380).

Eva säljer 5 bitcoin för 15 000 kr. Genomsnittligt omkostnadsbelopp är fortfarande 4 000 kr per bitcoin. Det leder till en kapitalförlust med 5 000 kr (15 000 – 20 000), som får dras av med 3 500 kr (70 % x 5 000).


För att bättre hålla koll på dina köp och sälj kan du ta hjälp av den här blanketten.

  • I ruta 1 skriver du kryptovalutans förkortning. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) osv.
  • I ruta 2 skriver du datumet av händelsen.
  • I ruta 3 skriver du “Köp/Sälj”.
  • I ruta 4 skriver du ifall ni köpt; ex (+0,4 BTC) eller sålt; ex (-0,2 BTC).
  • I ruta 5 skriver du hur många ni sammanlagt har efter köpet/avyttrandet.
  • I ruta 6 skriver du hur mycket du betalade för de tillgångarna du köpte i ruta 4, eller hur mycket du fick för dem ifall du sålde.
  • I ruta 7 skriver du det sammanlagda värdet som du har handlat BTC för. I första raden vid ditt första köp fyller du i samma siffra i ruta 6 och 7. I andra raden vid ett andra köp adderas första radens ruta 6 med andra radens ruta 6 och skrivs in i ruta 7. Vid en avyttring subtraheras istället första radens ruta 6 med andra radens ruta 6.
  • I ruta 8 dividerar du värdet av ruta 7 med hur många BTC du har angett i ruta 5.

Vid en vinst betalar man vanlig vinstskatt på 30%. Du räknar varje avyttring för sig och sedan lägger du ihop eventuella vinster samt förluster. Det är själva nettot av hela årets avyttringar som du betalar 30% i skatt på om det är en vinst. Tyvärr kan man inte använda schablonmetoden för tillfället när det gäller kryptovalutor.
De som inte är intresserade av att hålla sina kryptovalutor i egna händer, utan bara vill vara exponerade mot Bitcoin, eller Ethereums prisutveckling, kan köpa certifikaten genom Avanza eller Nordnet. Under en ISK betalar man då 0% skatt vid avyttring.

Lycka till med deklarationen!
Hör av dig ifall något var oklart.

support@kryptokonsult.se

Arsha Safarzadeh